Vidovi sirenje! Сирењето е производ на ферментација на млекото и секојдневен продукт на нашата трпеза.
Видовите сирење се многубројни, а се класифицираат според начинот на производство и вкусот. Класификацијата ги дели на: